Energetikai szakreferens

Mely vállalatokra vonatkozik az energetikai szakreferens alkalmazásának kötelezettsége?

Minden gazdálkodó szervezet amelynek a tárgyévet megelőző 3 évben az éves energiafelhasználásának átlaga meghaladja a

 • 400 000 kWh villamosenergiát, vagy
 • 100 000 m3 földgázt, vagy
 • 3 400 GJ hőmennyiséget,

energetikai szakreferens igénybevételére köteles. A gazdálkodó szervezet nem feltétlenül nagyvállalat.

Szakreferens feladatai:

 • szakmai megfigyelőként és tanácsadóként részt vesz a rendszeres energetikai auditálás lefolytatásában, valamint az EN ISO 50001 szabvány szerinti energiagazdálkodási rendszer kialakításában és működésének figyelemmel kísérésében,
 • javaslatokat fogalmaz meg energia hatékony üzemeltetési megoldásokkal, energiahatékonysági fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatban,
 • gondoskodik a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredmények kimutatásáról,
 • az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet számára havi jelentést készít tevékenységéről, az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet tárgyhavi energiafogyasztásának mértékéről és annak értékeléséről a korábbi fogyasztási adatok, beruházások, fejlesztések, valamint egyéb körülmények tükrében,
 • összefoglaló éves jelentést készít az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet számára készített havi jelentések alapján a tárgyévet követő év május 15-ig a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredményekről, amelyet az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet május 31-ig honlapján közzétesz,
 • ellátja az energia beszerzéssel, energiabiztonsággal, energiahatékonysággal kapcsolatos, hatáskörébe utalt feladatokat.

Határidők:

A 2016. évi CXXXVIII. törvény az egyes klímapolitikai és zöldgazdaság fejlesztési tárgyú törvények módosításáról a kihirdetését követő 16. napon, azaz 2016. december 21-én lép hatályba. A szakreferens bejelentése tehát 2016. december 21-től kötelező az érintett gazdálkodó szervezetek számára. A Hivatal 2017. június 30-ig nem szab ki bírságot az energetikai szakreferens igénybevételéről szóló bejelentés elmulasztása miatt.

Ki lehet szakreferens, akit a kötelezett gazdálkodó szervezet bejelenthet?

Energetikai szakreferens természetes személy vagy gazdálkodó szervezet lehet. Energetikai szakreferens az a természetes személy lehet, aki

 • rendelkezik a jogszabályban meghatározott szakirányú végzettséggel;
 • rendelkezik legalább 3 év, energetikai területen szerzett mérnöki szakmai gyakorlattal;
 • a energetikai auditori szakmai vizsgát teljesítette.

A természetes személy energetikai szakreferensnek éves továbbképzésen kell részt vennie és ötévente szakmai megújító vizsgát kell tennie. A gazdálkodó szervezet energetikai szakreferensnek akkor minősül, ha vele az energetikai szakreferensi tevékenység végzésére jogosult (alkalmas) természetes személy munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban vagy társasági jogi jogviszonyban áll. A szakreferens alkalmasságának ellenőrzése a bejelentő kötelezettsége. Mivel külön szakreferens névjegyzéket nem vezet a MEKH, az tűnik biztos megoldásnak, ha a kötelezett gazdálkodó szervezet egy regisztrált auditort, vagy auditáló szervezetet alkalmaz, és jelent be.