Villamosenergia

Piacról

2003. január 1-től a 6,5 GWh/év fogyasztás feletti fogyasztók kaptak lehetőséget arra, hogy szabadon válasszanak kereskedőt.

2004. július 1-től minden nem háztartási fogyasztó lehetőséget kapott arra, hogy szabadon választott partnertől szerezze be a számára szükséges villamosenergiát.

2008. január 1-től minden fogyasztó számára megnyílt a szabad kereskedőválasztás lehetősége a villamosenergiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény értelmében. Azon üzleti fogyasztók, akik valamennyi felhasználási helyük tekintetében együttesen 3×63 Ampernál nagyobb névleges csatlakozási teljesítménnyel rendelkeznek, kötelezően a versenypiaci kereskedőktől kell, hogy beszerezzék a számukra szükséges villamosenergiát. Az egyetemes szolgáltatás keretei között csak a lakossági, illetve a 3×63 Ampert meg nem haladó névleges csatlakozási teljesítményű üzleti fogyasztók maradhatnak, de a szabad kereskedőváltás lehetősége számukra is adott.

Alapfogalmak

 • Mérési pont azonosító: Megjelenik a bekötéshez kapcsolva a mérési pont azonosító. A versenypiacon a mérési pont azonosítót alkalmazzák a fogyasztási hely azonosításához.
 • Rendszerhasználati díj: (RHD) az adott fogyasztási helyen a rendelet alapján meghatározott áron kiszámlázandó díjtételek, melyet a rendszer használatáért kell megfizetni.
 • Hálózati engedélyes: A villamosenergia elosztás, mérés, mérési adatszolgáltatás, hálózatfejlesztés és létesítés, valamint fogyasztói igények szerint egyéb hálózati tevékenységek (feszültségmentesítés, be- és kikapcsolások).
 • Hálózatcsatlakozási szerződés: Ez a szerződés létesít jogviszonyt a területileg illetékes hálózati engedélyes és a fogyasztó között, rögzítve egy adott hálózati csatlakozási pont helyét (helyrajzi szám, illetve postai cím), annak alapvető műszaki paramétereit (feszültségszint), a rendelkezésre álló teljesítményt – mely vagyoni értéket képvisel -, valamint természetesen azt, hogy az érintett csatlakozási ponttal kapcsolatban a fogyasztó jogosult rendelkezni. A hálózatcsatlakozási szerződés több csatlakozási pontot is tartalmazhat.
 • Hálózathasználati szerződés: A hálózati engedélyes a hálózatcsatlakozási és kereskedelmi szerződéssel rendelkező fogyasztó (rendszerhasználó) számára – a vonatkozó szabályozásoknak megfelelve -, ezen szerződés alapján végzi a villamosenergia adott csatlakozási pontig történő szállítását, és ez a szerződés képezi – a szolgáltatás ellenértékeként – a rendszerhasználati számlák kiállításának alapját. A területileg illetékes hálózati engedélyessel megkötött hálózathasználati szerződés több csatlakozási pontra is vonatkozhat.

Az áramszámla összetevői:

 • Energia díj:A számlázás alapjául szolgáló fogyasztás után fizetendő összeg. Tartalmazza a mindennapszaki és vezérelt mérőpontok fogyasztását. Az elszámoló számlán ebben a sorban az adott időszakra vonatkozó fogyasztási mennyiségből már levonásra kerültek a részszámlákban elszámolt értékek.

Rendszerhasználati díjak:

 • Átviteli-rendszeri rányitási díj: Az átviteli hálózat használatért fizetendő dij, alapja az energiaforgalom.
 • Rendszerszintű szolgáltatás díja: Az üzembiztonság fenntartására, illetve szabályozók /szabályozások árára nyújt fedezetet. Az energiaforgalom után kell fizetni.
 • Elosztói alapdíj: Csatlakozási pontok alapján, a mérésfeszültség szintjének megfelelően kell fizetni.
 • Elosztói teljesítménydíj: Adott fogyasztási helyen az egyes csatlakozási pontokon szerződött teljesítmények után kell fizetni.
 • Elosztói forgalmi díj: A fogyasztók feszültségszintenként összegzett energiaforgalma után kell fizetni.
 • Elosztói veszteségdíj: A fogyasztók feszültségszintenként összegzett energiaforgalma után kell fizetni.
 • Engedélyezett teljesítmény túllépés: Az igénybe vehető (szerződött) teljesítmény feletti, de bejelentett és engedélyezett teljesítmény.
 • Nem engedélyezett operatív túllépés: Az igénybe vehető (szerződött) teljesítmény feletti, de nem bejelentett és nem engedélyezett teljesítmény.
 • Szénipari szerkezetátalkotás támogatás: A számlákon megjelenő 0,23 Ft/kWh nagyságú tétel révén befolyó összeget az egyetemes szolgáltatók / kereskedők kötelesek befizetni a MAVIR Zrt. elkülönített számlájára. Ezen kifizetés csak a közlekedési, hírközlési és az energiaügyi miniszter jóváhagyásával és csak a Vértesi erőmű részére történhet. A kifizetett összeg azt a célt szolgálja, hogy az erőmű tulajdonában lévő márkushegyi szénbánya azon költségeire adjon fedezetet, amelyek a szénből termelt villamosenergia értékesítéséből nem térülnek meg.
 • Kedvezményes villamosenergia ellátás támogatása: A korábbi közüzemi szolgáltatásban a villamosenergia-iparban dolgozók áramdíj kedvezményt kapnak. A tétel mértéke 0,090 Ft/kWh.